وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

شعر

Notice: Undefined variable: fieldWhere in /home/anabestani/domains/anabestani.com/public_html/include/dbConnectorClass.php on line 164 Notice: Undefined variable: shart in /home/anabestani/domains/anabestani.com/public_html/include/dbConnectorClass.php on line 176
pdf

بهار جان

الا همسايه ها
گوش كنيد
من با شماها نكته اي دارم
كه رنگ روشن سرما
به روي قلبهاتان
مبادا لكه اي از تيرگي سازد
كه گرما
باز هم در راه است
الا همسايه ها
ز روي پشت بام خانه هاتان
برفها را پارو كنيد
رنگ تيره اين آسمان
باز هم نيلي و آبي است
ابرها را جارو كنيد
شماها را چه مي بينم ؟
- چرا در كلبه ماتم ؟
- چرا بيتوته اندوه ؟
- چرا آخرحزين وغم ؟
روح هاتان آزاد
قلبهاتان دلشاد
بهاري بس پر از سبزي
پر از ريحات و بوي خوش
به زودي از سر كوچه
سلامي گرم خواهد داد
بهار ما اميد زندگي دارد
سلامش را به گرمي باز گوييد
- پاسخ –
گواراتان
بهار جان
مشهد مقدس 5/11/1373