وب سایت شخصی علی اصغر عنابستانی

اخبار

pdf

باید از ظرفیت ها ورزشی استان خراسان برای مشهد 2017 بهره برد

علی اصغر عنابستانی، جانشین شهردار مشهد در ستاد مشهد 2017 پایتخت فرهنگی جهان اسلام در دیدار با رئیس و هیئت رئیسه هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی دو حوزه همکاری مشترک را بیان و با توجه به ارتقاء سلامت جانبازان و معلولین از طریق پرداختن به ورزش به این امر تأکید کرد.

عنابستانی بحث ایجاد زیرساخت ها برای ورزش جانبازان  معلولین را بسیار پراهمیت برشمرد و تصریح کرد: در جلسات تخصصی مشترک با حضور تربیت بدنی شهرداری مشهد، بهزیستی و بنیاد شهید خراسان رضوی این موضوع بررسی و ضمن جلب همکاری های چندجانبه نسبت به بهره گیری از ظرفیت شورای اسلامی مشهد به جهت ارتقای این مهم اقدام گردد.

استاندار اسبق چهارمحال و بختیاری با اشاره به عدم وجود برنامه خاص ورزشی برای مشهد و ظرفیت پیش رو در سال 2017 بیان داشت: تلاش داریم تا باایجاد زیرساخت مناسب نسبت به طراحی مسابقات شبیه به المپیک در مشهد اقدام و از طریق ورزش نسبت به ارتقاء جایگاه فرهنگی مشهد بپردازیم.